Curious Cat

Staff List

表記はゲームのスタッフロール準拠です。
PC版の専用スタッフは(私が持っている限りでは)特に記載がありません。

印のリストは追加分です。
業務用+家庭用のスタッフロールなので、業務用リストに“プラス”という形で見てください。

RAYSTORM

PROJECT RAYSTORM STAFF

PRODUCER
YUKIO ABE

DIRECTOR
TOMOHISA YAMASHITA
YUKIO ABE
TATSUO NAKAMURA

CHARACTER GRAPHICS
ATSUSHI IWATA
R.HIDEYUKI KATOH
TOMOHISA YAMASHITA
INDY NISHIOKA
YASUNOBU KOUSOKABE
TERUMI OGIWARA
TOMOHIRO KAGAWA
TSUTOMU MATSUDA
YUUJI SAKAMOTO
MAKOTO FUJITA
SATOSHI OHTANI
IPPEI KOBAYASHI (PEACOCK)

PROGRAM
TATSUO NAKAMURA
HIKARU TANIGUCHI
MASAO KASHINO
HIROTAKA FUKAKAWA
NORIKATSU FUKUDA
KOJI KATO
TAKESHI HIGUCHI
HARUMI.K
HITOSHI KOZUKA
KAZUNARI ISHIDA

MUSIC
TAMAYO (ZUNTATA)

SOUND EFFECTS
MU-NAKANISHI (ZUNTATA)

SOUND DIRECTION
TONO (ZUNTATA)

HARDWARE
KATSUMI KANEOKA

DESIGN WORKS
MIHOKO SUDOH

SPECIAL THANKS
SHINJI SOYANO
KEPPEL MAEKAWA
SEIJI KAWAKAMI
ATSUSHI TANIGUCHI
TAKESHI KAMIMURA
SASUKE YOKOUCHI
TAKUMI TOYODA
SATORU FUKUI
HIROSHI NISHIDA
 AND
ALL TG STAFF

© TAITO CORPORATION 1996 ALL RIGHTS RESERVED

RAYSTORM PS版

PROJECT RAYSTORM for Playstation STAFF

DIRECTION
TOMOHISA YAMASHITA
R.HIDEYUKI KATO

CHARACTER GRAPHICS
R.HIDEYUKI KATO
YASUNOBU KOUSOKABE
SATOSHI OHTANI
TOMOHIRO KAGAWA

PROGRAM
TATSUO NAKAMURA
HIKARU TANIGUCHI
YOU OKANO
KOJI KATO
HARUMI KASUGA
HITOSHI KOZUKA

MUSIC
TAMAYO (ZUNTATA)

SOUND EFFECT
MU-NAKANISHI (ZUNTATA)

SOUND DIRECTION
TONO (ZUNTATA)

CERAMIC HEART (TANZ MIX)
VOCAL : CLAIRE
LYRICS : TAMAYO & CLAIRE

DESIGN WORKS
AKIO NOMURA
MIHOKO SUDO
HIDETOMO OGINO

SPECIAL THANKS
YOSHIO IMAMURA
EIJI TAKESHIMA
YUJI KOGA
INDY NISHIOKA
NOBUYUKI HAYASHI
TAKESHI SHIOKAWA
OYAJI (TG. PUB)
KEPPEL MAEKAWA (TG. PUB)
SHIROMARU (TG. PUB)
DREAM MIWA (TG. PUB)
 AND
ALL TG STAFF

© TAITO CORPORATION 1996 ALL RIGHTS RESERVED

LAYER SECTION II #

MITSUI & CO., LTD STAFF

PRODUCER
YUZURU MORIUCHI
MASAYOSHI ODA
ATSUKO NAKAJIMA


MEDIAQUEST STAFF

PRODUCER
TETSURO FURUSHIMA

DIRECTOR
MOTOKI YAMAGIWA

PROMOTION
TORU AKIYAMA
TAKUMA MURAMATSU
TOMOYUKI NAKATSUBO

QUALITY ASSURANCE
MASAKI HORIUCHI

THANKS TO
HIROSHI ISHIKAWA
ARIHIRO ICHIDA
HIROYUKI IKOMA
AKIKO MAEDA
AND MQ MANAGEMENT & STAFF

SPECIAL THANKS TO
AMAZING


LAYER SECTION II STAFF

PRODUCER
ANI
HIRO

PROGRAM
OSA
MINE
SHOWFU
YOU
EXTY
YOSHI

CHARACTER GRAPHICS
K IWASAKI
TOMOYUK INOUE
MIWAMIWANN
SATOTA KANOMA
TAKECHI
RYO TANAKA

MOVIE
SHIN DADAKI
G.I.F
HIRO MATSUDA

MUSIC
NUEMORA
MR.MORIWAKI

SPECIAL THANKS
HISANE
BUFFOON
OPA

© TAITO CORPORATION 1997

RAYSTORM HD

RAYSTORM HD STAFF

PROKION STAFF

DIRECTOR
KAZUHIRO KOBAYASHI

ASSISTANT DIRECTOR
MUNETAKA ICHIKAWA

MAIN PROGRAMMER
YOSHIHIRO YOKOTA

PROGRAMMER
NAOTO TAKIZAWA
ERI AGATA
YUSUKE UCHIYAMA (E-SMILE)
TAKEO SAKAI

MECHANICAL DESIGNER
ATSUSHI IWATA

CHIEF GRAPHIC DESIGNER
TAKUYA KUWAZONO

GRAPHIC DESIGNER
KAZUHIRO MIYAWAKI
CHISAKO KINUMURA
TAKAHIRO FUKUDA
HIDEYUKI MINEMORI
SHINJI MOGAKI
SAORI MATSUMOTO
AYA OHKUMA
YUKIKO TAKIHARA (E-SMILE)

DEVELOPED BY
PROKION INC.


TAITO STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
YOICHI WADA

GENERAL PRODUCER
SHINJI HASHIMOTO

PLANNING
HIROSHI AOKI

SOUND DIRECTOR
KATSUHISA ISHIKAWA

LOGO DESIGNER
NAOHISA YAMAGUCHI

TRANSLATION
INTAC CO., LTD.

TESTING
YU NAKABAYASHI
TOSHIYUKI KONISHI
TSUTOMU ENOMOTO
TATSUYA KONDOU
OCTO SUZUKI
MASAAKI HUNABASHI
(SARUGAKUCHO INC.)

PROMOTION
TAKUMI TOYODA
MAYU MIYANO
TAKAYUKI TSUCHIYA
ITSUKO SASAKI

SPECIAL THANKS
ORIGINAL RAYSTORM STAFF
ROBERT A. NEWMAN
MAKOTO FUJITA

NAOYA KOJIMA
KOUICHI TADA
(SARUGAKUCHO INC.)

CONTENT MANAGER
AKIRA OHTSUKI

CHIEF PRODUCER
MICHIYUKI KAMEI

PRODUCER
HIROSHI AOKI

PRESENTED BY
TAITO CORPORATION

© TAITO CORP. 1996,2010
PS版のスタッフはEXTRA MODEに出るものです。(ARCADE MODEは業務用と同じ)
HDはXbox360版のものです。PS3版は若干違うそうです。
表示モード切り替え